JHDATA Reality
Vstup do EBY

Dokumenty ke stažení

Vnitrodružstevní směrnice

Stanovy SBD, platné od 27.05.2014 stáhnout
Návrh stanov pro SVJ, které vznikly před rokem 2014 stáhnout
Koncept stanov SVJ před rokem 2014 stáhnout
Jednací řád SBD JH platný od 27.05.2014 stáhnout
Pravidla pro stanovení dodatečného členského vkladu stáhnout
Domovní řád SBD JH stáhnout
Volební řád družstva pro volební období od roku 2016 stáhnout
O nájemném a úhradách spojených s bydlením dle zákona č. 67/2013 Sb. stáhnout
Dohoda o budoucím převodu jednotky podle §23 zák. 72/1994 Sb, ve znění do 31.12.2013 stáhnout
Směrnice představenstva SBD J. Hradec, poplatky na vyžádání společenství vlastníků mimo obsah správy stáhnout
Vnitrodružstevní směrnice pro poskytování odměn funkcionářům družstevních orgánů stáhnout
Vnitrodružstevní směrnice, kterou se stanoví výše některých poplatků na úhradu nákladů správy od 1.6.2016 stáhnout
Požární poplachová směrnice stáhnout

Tiskopisy pro družstevníky

Smlouva o převodu družstevního podílu stáhnout
Změna uživatele při stěhování stáhnout
Dohoda o podnájmu bytu stáhnout
Dohoda o výměně bytu stáhnout
Hlášení změny v počtu osob užívající předmětný byt stáhnout
Hlášení o porušení plomby vodoměru stáhnout
Dohoda o provedení práce stáhnout
Žádanka oprav stáhnout
Prezenční listina SVJ stáhnout
prohlášení o skutečném majiteli SVJ stáhnout
Koncept uznání dluhu v SVJ stáhnout
Koncept plné moci manželů v SJM pro třetí osobu stáhnout
Souhlas vlastníka mimo sromáždění stáhnout
Zápis o doplňující volbě člena výboru po rezignaci člena výboru 2018 stáhnout
Plná moc pro SVJ stáhnout
Zápis o volbě členů voleného orgánu SVJ stáhnout
Zápis o volbě předsedy společenství stáhnout
Zápis ze schůze SVJ o doplnění stávajících stanov o NOZ a volbě voleného orgánu SVJ stáhnout
Zápis ze schůze SVJ o doplnění stávajích stanov o NOZ stáhnout
Zápis z první schůze výboru po nové volbě členů voleného orgánu stáhnout
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky stáhnout

Zpravodaj družstva

Rámcová pojistná smlouva 2014 až 2019 stáhnout
Umístění kamerových systémů v bytových domech stáhnout
Usnesení shromáždění delegátů konané 31.05.2017 stáhnout
Zpravodaj 2017 stáhnout
Zpráva auditora za r. 2017 vč. výkazů a výr. zprávy stáhnout
Zpráva auditora za r. 2016 vč. výkazů a výr. zprávy stáhnout
Zpráva auditora za r. 2015 vč. výkazů a výr. zprávy stáhnout
Zpráva auditora za r. 2014 vč. výkazů a přílohy k ÚZ stáhnout